Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,360

Jingga dan Senja

4.06 of 4,379

Fairish

3.68 of 4,398

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,619

Still...

3.81 of 2,623

Cewek!!!

3.83 of 2,573